GPS: 49.122717, 49.122717

Púchov

M&V SLOVAKIA s.r.o.
Vsetínská cesta 1487
020 01 PÚCHOV

Company ID: 31642462
VAT ID: SK2020442171

Email addresses
Fax numbers
00421 424 651 420Commercial department
00421 424 651 430ekonomické oddelenie
00421 424 651 402Company´s management
00421 424 651 440Warehouse
Telephone numbers
00421 424 634 547Commercial department
00421 424 634 548
00421 905 326 016
Vedenie
Ing. Rudolf Cyprian00421 424 651 401
Obchodné oddelenie
Ing. Viera Poliachová00421 424 651 411, 00421 905 495 461
Jana Špániková00421 424 651 414, 00421 905 151 564
Jozef Vačko00421 424 651 461, 00421 907 123 627
Matej Sedmák00421 424 651 413, 00421 907 510 219
Fakturácia
Bc. Alena Kevická00421 424 651 419
Zdena Loduhová00421 424 651 418
Ekonomické oddelenie
Ľubica Drieniková00421 424 651 422
Margita Majková00421 424 651 421, 00421 905 110 506
Sidónia Fuleková00421 424 651 422, 00421 905 665 652
Sklad
Gabika Miškárová00421 424 651 431, 00421 905 719 110
Veronika Hedlíková 00421 424 651 431, 00421 905 248 517
Viera Šulíková00421 424 651 431, 00421 908 503 733