Certifikát

Certifikát cze
EN ISO 9001:2015

ApaCert Slovakia s.r.o.

Spoločnosť M&V SLOVAKIA s.r.o. PÚCHOV, začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 1996. Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom v oblasti náradia a nástrojov na obrábanie kovov, dreva a stavebných hmôt, upínacieho náradia, brusiva, meradiel, elektrického ručného náradia, zváracej techniky, obrábacích a tvárniacich strojov.

Spoločnosť od svojho vzniku sa systematicky rozvíja a zdokonaľuje. Medzi najdôležitejšie udalosti, ktoré dokladujú rozvoj spoločnosti patrí:

04.01.1996 – zapísanie spoločnosti do Obchodného registra,
rok 1997 – rozšírenie sortimentu o predaj brusiva,
rok 1998 – otvorenie pobočky v PREŠOVE,
rok 2000 – rozšírenie sortimentu o predaj obrábacích a tvárniacich strojov,
rok 2002 a 2003 – rekonštrukcia a modernizácia sídla spoločnosti,
rok 2003 – získanie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000,
rok 2004 – rozšírenie sortimentu o predaj priemyselného tovaru pre železiarstvá a obchody s priemyselným tovarom,
rok 2005 – otvorenie pobočky v NITRE,
rok 2006 – recertifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2000,
rok 2007 – najúspešnejší rok v histórii spoločnosti. Fakturácia presiahla 100 mil. Sk,
rok 2008 – otvorenie pobočky – technickej kancelárie v DUBNICI nad VÁHOM,
rok 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou klesol obrat o viac ako 47 %, recertifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2008,
rok 2010 – po prekonaní hospodárskej krízy sme zvýšili obrat o 28 %,
rok 2011 – uzatvorenie pobočky – technickej kancelárie v DUBNICI nad VÁHOM,
rok 2012 – postupné zvyšovanie obratu, znižovanie straty z obdobia hospodárskej krízy, recertifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2008,
rok 2013 – stabilizácia spoločnosti, zvýšenie obratu o 8,5 % v porovnaní s r. 2012,
rok 2014 – upevnenie si pozície spoľahlivého dodávateľa náradia,
rok 2015 – rok 20. výročia založenia spoločnosti, recertifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2014,
rok 2016 – spoločnosť získala ocenenie „ DÔVERYHODNÁ FIRMA 2016 “.

Spoločnosť M&V SLOVAKIA s.r.o. v súčasnosti patrí medzi najväčších predajcov náradia v Slovenskej republike. Rok 2016 možno charakterizovať ako rok upevňovania si pozície spoľahlivého dodávateľa. Stali sme sa autorizovaným distribútorom výrobkov NAREX ŽDÁNICE a WALMAG KROMĚŘÍŽ. Oproti roku 2015 sme zaznamenali nárast tržieb, a za pozitívum možno považovať aj dobrý hospodársky výsledok, čo je dobrým signálom pre rozvoj spoločnosti v ďalšom období.
Získali sme nových partnerov a udržali si už rozvinuté vzťahy s našimi obchodnými partnermi. V súčasnom období sme dodávateľmi do takmer všetkých významných výrobných spoločností v slovenskom priemysle.

V budúcom období budeme naďalej zabezpečovať dynamický rozvoj spoločnosti, korektným spôsobom súťažiť s konkurenciou, kvalitným a zodpovedným prístupom k našim obchodným partnerom upevňovať svoje popredné miesto na trhu.